top of page

ליווי הורים בגישת הורות כמעשה נסים

מה עושים?!
מה עושים, כשהילד מציק ללא הרף לאחותו?
מה עושים, כשהילדה מייללת כל בוקר מול ארון הבגדים, כי אין לה מה ללבוש?
מה עושים, כשהוא לא מקשיב ומתנגד לכל דבר שאומרים לו?

קושי, שאנחנו פוגשים עם ילדינו נועד לאפשר לנו להקשיב לעצמנו ולרפא כאב בתוכנו.
דרך הריפוי, מתאפשר לנו להתמקם בצורה מדויקת במפגש עם הילד ולעזור לו.

השפה  של הורות כמעשה ניסים, הופכת את הקשיים עם ילדינו ממחסום לפתח.
במקום שנתרחק מילדינו, דווקא כשהם זקוקים לנו יותר מכל,
אנחנו לומדים לפגוש ולהכיל את הרגשות שלנו ושל ילדינו, להקשיב לצרכים ולפעול בבהירות ומתוך חיבור.
התייחסות זו, מאפשרת לנו ליצור עם ילדינו קשר המבוסס על הקשבה, אמון וקרבה.

אני רוצה להזמין אותך למסע. מסע אל לב ההורות שלך.
דרך חדשה, בה תפגוש את עצמך ואת הילד שלך.

דרך, שמאפשרת לעבוד עם רגעים של קושי בהורות, בצורה מעצימה.

נלמד לחבר את הקשיים, שאתם חווים בבית לבקשות העומק.
נלמד לזהות מה הילד מבקש כאשר מציק לאחיו, או כשהוא לא מסכים להכין שיעורי בית.

נלמד כיצד להיענות לעצמנו, תוך כדי שאנחנו אומרים "כן!" לילד שלנו ולילד בתוכנו.
המסע הוא דרך של לימוד, ריפוי וחקירה.

זו דרך, אותה אני חי עם ילדי, חוקר ומלמד אנשים אותם אני מלווה.

bottom of page